Ansøgning om parallelimport

Opdateret 28. september 2021

Der er tale om parallelimport, når et lægemiddel, som allerede er godkendt ved en markedsføringstilladelse udstedt af Lægemiddelstyrelsen, bliver importeret til Danmark uden om de salgskanaler, som er aftalt med rettighedsindehaveren.

Parallelimport kan omfatte både udenlandsk og dansk producerede lægemidler. Ligeledes kan parallelimport omfatte såvel humane som veterinære lægemidler.

Visse mindre afvigelser i det parallelimporterede præparat kan accepteres, under forudsætning af at der ikke er forskelle af terapeutisk betydning i forhold til det direkte forhandlede lægemiddel.

Generelt

Forsøgsordning for udtagning af digitale retentionsprøver ved ompakning af parallelimporterede lægemidler

Vejledning nr. 9107 af 27. februar 2018 om parallelimport af lægemidler (retsinformation.dk)

Spørgsmål og svar om parallelimport 

Kom godt i gang med elektroniske ansøgninger om parallelimport

Ompakning af parallelimporterede lægemider - etiketter til den indre emballage

Præcisering af krav ved "batchpooling" hos parallelimportører

Parallelimport af allerede godkendte lægemidler 

Vejledning til ansøgning om markedsføringstilladelse til parallelimport af et allerede godkendt lægemiddel 

Ansøgning om markedsføringstilladelse til parallelimport af et allerede godkendt lægemiddel 

Forlængelse af markedsføringstilladelse til parallelimport  

Vejledning til ansøgning om forlængelse af markedsføringstilladelse til parallelimport 

Ansøgning om forlængelse af markedsføringstilladelse til parallelimport af et allerede godkendt lægemiddel

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...