2016

  • Nyt om Bivirkninger december 2016

    | 22. december 2016 |

    December-udgaven af Nyt om Bivirkninger - bl.a. om behandling af hepatitis C, indberettede formodede bivirkninger 3. kvartal 2016 og interaktive bivirkningsoversigter.

  • Opdateret vejledning om hjælpemidler og udstyr efter mål

    | 22. december 2016 |

    Lægemiddelstyrelsen har opdateret ”Vejledning til sundhedspersoner og hjælpemiddeldepoter om specialtilpasning af medicinsk udstyr og fremstilling af medicinsk udstyr efter mål” . Vejledningen er m

  • Der sker ikke ændringer i tilskudsstatus for medicin mod ADHD

    | 22. december 2016 |

    Vi har revurderet tilskudsstatus for medicin mod ADHD (ATC-gruppe N06BA samt N07XX04 og C02AC02) og har nu truffet afgørelse i sagen. Med afgørelsen sker der ikke ændringer i tilskudsstatus for denne medicin.

  • Endelig indstilling til tilskudsstatus for medicin mod neuropatiske smerter

    | 21. december 2016 |

    Medicintilskudsnævnet har revurderet tilskudsstatus for medicin mod neuropatiske smerter og er nu færdige med sin indstilling Lægemiddelstyrelsen.

  • Ny formand for PhVWP-V

    | 20. december 2016 |

    Dyrlæge Lisbet Vesterager Borge er valgt som formand for den europæiske arbejdsgruppe Pharmacovigilance Working Party Veterinary (PhVWP-V).

  • Risiko for forveksling mellem Gardasil® og MFR-vaccinen

    | 16. december 2016 |

    Lægemiddelstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed opfordrer læger og sundhedspersonale til at være opmærksomme på, at der kan ske forvekslinger mellem Gardasil® og MFR-vaccinen

  • Udfasning af zinkoxid til smågrise

    | 16. december 2016 |

    Det europæiske lægemiddelagenturs komite for veterinære lægemidler CVMP har indstillet til EU-kommissionen, at lægemidler med zinkoxid til forebyggelse af diarre hos smågrise trækkes af markedet.

  • Mangel på Rapifen og Serenase

    | 14. december 2016 |

    Lægemiddelstyrelsen forventer, at det kommer mangel på Rapifen 0,5 mg/ml og Serenase 5 mg/ml til injektion, der bruges til hhv. anæstesi (bedøvelse) og behandling af psykose.

  • Tirosint® får ikke generelt eller generelt klausuleret tilskud

    | 9. december 2016 |

    Lægemiddelstyrelsen har besluttet, at Tirosint® ikke skal have generelt eller generelt klausuleret tilskud. Tirosint® indeholder levothyroxin og bliver brugt i behandlingen af lavt stofskifte.

  • Medicintilskudsgrænser 2017

    | 9. december 2016 |

    Grænserne for medicintilskud reguleres en gang årligt. Læs grænserne for 2017.

  • Interaktive bivirkningsoversigter

    | 8. december 2016 |

    Lægemiddelstyrelsen har lanceret et nyt webbaseret redskab, der giver forskere og andre interesserede bedre muligheder for at søge i indberettede formodede bivirkninger.

  • Høringssvar om tilskudsstatus for medicin mod migræne og medicin i andre dele af ATC-gruppe N

    | 8. december 2016 |

    Medicintilskudsnævnets forslag til fremtidig tilskudsstatus for medicin i nogle undergrupper i ATC-gruppe N har været i høring. Det drejer sig om disse grupper af medicin: Medicin mod migræne (2. høring), bedøvelsesmidler, sovemedicin, medicin i ATC-grupperne N07A, N07CA01, N07X + N02BG: Blandet gruppe medicin bl.a. mod sclerose.

  • Udfasning af NeeS som format ved ansøgning om markedsføringstilladelse til lægemidler

    | 6. december 2016 |

    På baggrund af et stigende antal forespørgsler ønsker Lægemiddelstyrelsen at fremhæve planen for afvikling af NeeS og overgang til eCTD/VNeeS, som den er skitseret i eSubmission Roadmap. Der er tale om formatkrav ved ansøgning om samt vedligeholdelse af markedsføringstilladelse til lægemidler. Parallelimport og paralleldistribution er ikke omfattet.

  • Sådan virker HPV-vaccinen

    | 2. december 2016 |

    Lægemiddelstyrelsen har lavet en ny lille videografik om HPV-vaccinens effekt.

  • Konkretisering af samarbejdet med Mexico

    | 1. december 2016 |

    Lægemiddelstyrelsens direktør Thomas Senderovitz har netop afsluttet et vellykket besøg hos den mexicanske lægemiddelmyndighed. Besøget er et led i Lægemiddelstyrelsens strategi om intensivering af det internationale samarbejde.

  • Tolv nye stoffer på listen over euforiserende stoffer

    | 30. november 2016 |

    Fra den 24. november 2016 er der optaget 12 nye stoffer i Sundheds- og Ældreministeriets bekendtgørelse nr. 557 af 31. maj 2011 om euforiserende stoffer. Oplysningerne er primært relevante for virksomheder med tilladelse til at håndtere euforiserende stoffer.

  • Brug ikke medicinske ”solkure”

    | 30. november 2016 |

    I den seneste tid har medierne fokuseret på, at produktet Melanotan II, også omtalt som ”solkur”, bruges til at få en mørkere hudfarve. Lægemiddelstyrelsen advarer igen mod brugen.

  • Nyt om Bivirkninger november 2016

    | 24. november 2016 |

    November-udgaven af Nyt om Bivirkninger - bl.a. om selvmordsadfærd og selvmordstanker som formodet bivirkning til det dermatologiske lægemiddel Otezla® (apremilast), fokus på indberettede bivirkninger ved udvalgte biologiske lægemidler, og EU’s liste med anbefalinger i forbindelse med sikkerhedssignaler.

  • Nikolai Brun er ny chef i Lægemiddelstyrelsen

    | 24. november 2016 |

    Lægemiddelstyrelsen styrker ledelsesteamet og ansætter læge og ph.d. Nikolai Brun som chef for den nye enhed for medicinsk evaluering og biostatistik.

  • Lægemiddelstyrelsen lancerer ny strategi

    | 18. november 2016 |

    Lægemiddelstyrelsen i europæisk topklasse! Sådan lyder visionen for styrelsen, der nu er klar med en strategi for, hvordan visionen skal nås.