Nyheder

 • Ingen dokumentation for forlydender om, at blodtryksmedicin kan forværre COVID-19

  | 30. marts 2020 |

  Efter at en række fagmedier og patientforeninger herhjemme har afkræftet forlydender om, at blodtryksmidlerne ACE-hæmmere og Angiotensin 2-hæmmere skulle forværre tilstanden for COVID19-patienter, melder det europæiske medicinalagentur EMA nu også samme budskab ud.

 • Lægemiddelstyrelsen igangsætter dataanalyser om COVID-19

  | 27. marts 2020 |

  Hvilket medicinforbrug og hvilken sygdomshistorik har de danske COVID-19-patienter? Og påvirker anvendelsen visse smertedæmpende lægemidler, herunder Ibuprofen, et COVID-19 forløb?

 • Over 1.000 henvendelser til kampagnen Danmark hjælper Danmark

  | 27. marts 2020 |

  Lægemiddelstyrelsen lancerede i weekenden kampagnen Danmark hjælper Danmark, hvor virksomheder og fabrikanter kan indsende bidrag til at øge forsyningen af værnemidler som ansigtsmasker, handsker og visirer til frontlinjepersonalet. Torsdag rundede antallet af henvendelser 1.000.

 • Præcisering til apoteker og læger i forbindelse med ændring af udleveringsbestemmelsen for hydroxychloroquin

  | 26. marts 2020 |

  Lægemiddelstyrelsens har med virkning fra den 22. marts 2020 ændret udleveringsbestemmelsen for alle lægemidler der indeholder hydroxychloroquin (ATC-gruppe P01BA02, alle styrker og pakningsstørrelser) fra B til NBS (specialer i rheumatologi, dermatologi og pædiatri). Vi bringer i den forbindelse en præcisering.

 • Henvendelser til Lægemiddelstyrelsen om lægemidler

  | 26. marts 2020 |

  Det er vigtigt for Lægemiddelstyrelsen, at virksomheder og brancheorganisationer oplever at få hurtigt svar på deres henvendelser til styrelsen. For at sikre den hurtigst mulige sagsbehandling eksisterer der i Lægemiddelstyrelsen postkasser indenfor de forskellige områder, som styrelsen har ansvar for. Vi sikrer således, at virksomheder og brancheorganisationers spørgsmål visiteres direkte til rette fagområde hurtigst muligt. Lægemiddelstyrelsen henstiller til at anvende de eksisterende postkasser, når muligt.

 • COVID-19: Lægemiddelstyrelsen sætter tilsyns- og kontrolopgaver på pause

  | 26. marts 2020 |

  I lyset af COVID-19-situationen sætter Lægemiddelstyrelsen indtil videre alle fysiske inspektioner og laboratoriekontroller på pause. Dog vil Lægemiddelstyrelsen af hensyn til patientsikkerheden fortsætte med kontorbaserede vurderinger og kontroller, og skulle det blive nødvendigt, også udgående tilsyn.

 • COVID-19: Lægemiddelstyrelsen advarer mod ulovlige forhandlere

  | 25. marts 2020 |

  Uautoriserede forhandlere sælger ulovligt medicin og selvtests på nettet ved at udnytte frygt og bekymringer under den igangværende COVID-19-pandemi. ”Særdeles usympatisk og til fare for folks liv og helbred,” lyder det fra Lægemiddelstyrelsens direktør.

 • Paracetamol til børn kan fremover midlertidigt kun købes på apoteker

  | 24. marts 2020 |

  På grund af forsyningsproblemer med paracetamol til børn skrider Lægemiddelstyrelsen nu ind for at sikre, at der er nok til de børn, der har mest behov. Lægemiddelstyrelsens direktør: ”Køb kun det, du har brug for.”

 • Bevilling til Horsens Svane Apotek

  | 24. marts 2020 |

  Lægemiddelstyrelsen har den 19. marts 2020 meddelt at Lisbeth Roslund Nielsen får bevilling til at drive Horsens Svane Apotek.

 • Lægemiddelstyrelsen får flere beføjelser til at modvirke forsyningsproblemer

  | 24. marts 2020 |

  Nye regler er trådt i kraft, der blandt andet indebærer, at virksomheder, regioner og kommuner kan pålægges at indberette oplysninger om lagerbeholdninger af medicin og medicinsk udstyr til Lægemiddelstyrelsen, og at medicin og udstyr kan omfordeles til de dele af sundhedsvæsenet, hvor behovet er størst.

 • COVID19 og produktion af værnemidler: Lægemiddelstyrelsen og danske virksomheder i samarbejde

  | 23. marts 2020 |

  Medicoindustrien, Dansk Industri, Dansk Erhverv og Lægemiddelstyrelsen har etableret et nyt samarbejde om at omlægge produktionen til fremstilling af handsker, kitler, mundvisir, isolationsdragter, mundbind og håndsprit.

 • DHPC: Ulipristalacetat 5 mg mod uterusfibromer må ikke anvendes under igangværende gennemgang af risikoen for leverskade

  | 23. marts 2020 |

  EMA er i gang med at gennemgå fordele og risici ved ulipristalacetat 5 mg til behandling af uterusfibromer. Gennemgangen blev iværksat efter indberetning af ét nyt tilfælde af alvorlig leverskade, der førte til transplantation, hos en patient i behandling med Esmya 5 mg (ulipristalacetat). Der er aftalt følgende midlertidige tiltag, indtil gennemgangen er afsluttet.

 • Ny kampagne for at undgå mangel på værnemidler: Danmark hjælper Danmark

  | 23. marts 2020 |

  Der er forsyningsproblemer med værnemidler som ansigtsmasker og visirer og håndsprit flere steder i sundhedssektoren. Lægemiddelstyrelsen lancerer nu kampagnen ”Danmark hjælper Danmark”, hvor myndigheder, virksomheder og andre kan melde ind, hvis de har udstyr i overskud eller idéer til at skaffe mere.

 • Ændring af udleveringsgruppe for lægemidler, der indeholder det aktive stof hydroxychloroquin

  | 23. marts 2020 |

  Udleveringsgruppen er ændret fra B til NBS, hvilket betyder, at lægemidlerne kun kan udleveres på sygehuse samt udskrives af speciallæger indenfor reumatologi, dermatologi og pædiatri.

 • Risiko for forsyningssvigt: Spar på værnemidlerne

  | 22. marts 2020 |

  Sundhedssektoren risikerer at løbe tør for værnemidler som håndsprit, ansigtsmasker og visirer, der er vigtige i kampen mod coronavirus. Alle opfordres til at spare så meget som muligt uden at gå på kompromis med sikkerheden.

 • Eksport af personlige værnemidler uden for EU kræver tilladelse

  | 20. marts 2020 |

  EU-Kommissionen har hastevedtaget en begrænsning i eksport af visse personlige værnemidler til lande uden for EU.

 • Ny EU-vejledning om cybersikkerhed

  | 19. marts 2020 |

  EU-kommissionen har udarbejdet en ny vejledning om cybersikkerhed, hvor producenter af medicinsk udstyr kan blive guidet i de krav, som den nye forordning for medicinsk udstyr introducerer.

 • Global aktion mod ulovlig medicin og medicinsk udstyr

  | 19. marts 2020 |

  Den verdensomspændende aktion Operation Pangea mod ulovligt salg af medicin og medicinsk udstyr er nu slut, og resultatet er nu gjort op. 635 postpakker med ulovligt importeret medicin er tilbageholdt i Danmark.

 • Håndkøbslægemidler til mennesker i selvvalg

  | 18. marts 2020 |

  Den 1. januar 2018 trådte nye regler for håndkøbslægemidler i kraft. Med lovændringen blev der indført selvvalg af visse håndkøbslægemidler, så håndkøbslægemidlerne kan forhandles i butiksarealer og ikke alene bag disken.

 • Håndkøbslægemidler til dyr i selvvalg

  | 18. marts 2020 |

  Den 1. januar 2018 trådte nye regler for håndkøbslægemidler i kraft. Med lovændringen (lov nr. 1736 af 27. december 2016 om ændring af lov om apotekervirksomhed og lov om lægemidler) blev der indført selvvalg af visse håndkøbslægemidler, så håndkøbslægemidlerne nu kan forhandles i butiksarealer og ikke alene bag disken.