Forsyningsvanskeligheder for Buscopan

17. januar 2022

Der er aktuelle problemer med forsyningen af  Buscopan 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning  fra Nordic Prime ApS

Yderligere information:

Produkt: Buscopan 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning 

Aktivt stof (API): Butylscopolamin 

ATC-kode: A03BB01

Forventet periode: Slut december 2021 – slut februar 2022

Årsag: Leveringsvanskeligheder 

Virksomhed: Nordic Prime ApS

Spørgsmål om aktuel status skal stilles til virksomhed

en.