Forsyningsvanskeligheder for EpiPen fra 2care4

Opdateret 25. august 2022

Der er aktuelle problemer med forsyningen af EpiPen 0,3 mg/dosis injektionsvæske fra 2care4.

Yderligere information:

Produkt: EpiPen 0,3 mg/dosis injektionsvæske, opløsning (2care4)

Aktivt stof: Adrenalin

ATC-kode: C01CA24

Forventet periode: Start juli – slut oktober 2022

Årsag: Leveringsvanskeligheder

Virksomhed: 2care4 ApS

Spørgsmål om aktuel status skal stilles til virksomheden.

Gå til Lægemiddelstyrelsens Meddelelser om forsyning af medicin.