Forsyningsvanskeligheder for Hexaglucon

25. februar 2022

Der er aktuelle problemer med forsyningen af Hexaglucon 1,75 mg tabletter fra Sandoz A/S

Yderligere information:

Produkt:Hexaglucon 1,75 mg tabletter fra Sandoz A/S

Aktivt stof (API): Glibenclamid 

ATC-kode: A10BB01 

Forventet periode: Start februar 2022 - ukendt 

Årsag: Leveringsvanskeligheder 

Virksomhed: Sandoz A/S


Spørgsmål om aktuel status skal stilles til virksomheden.