Forsyningsvanskeligheder for Javlor

17. januar 2022

Der er aktuelle problemer med forsyningen af Javlor 25 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning fra Orifarm

Produkt: Javlor 25 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning 

Aktivt stof (API): Vinflunin 

ATC-kode: L01CA05 

Forventet periode: Juli 2021 – Ukendt   

Årsag: Leveringsvanskeligheder 

Virksomhed: Orifarm


Spørgsmål om aktuel status skal stilles til virksomheden.