Forsyningsvanskeligheder for Jext 300 mikrogram injektionsvæske, opløsning i fyldt pen

Opdateret 7. juli 2022
Der er aktuelle problemer med forsyningen af Jext 300 mikrogram injektionsvæske, opløsning i fyldt pen fra ALK-Abello A/S.

Yderligere information:


Produkt:
Jext 300 mikrogram injektionsvæske, opløsning i fyldt pen

Aktivt stof: Adrenalin

ATC-kode: C01CA24

Forventet periode: Slut april 2022 – start juni 2022

Årsag: Øget salg-efterspørgsel

Virksomhed: ALK-Abello A/S

Spørgsmål om aktuel status skal stilles til virksomheden.

Gå til Lægemiddelstyrelsens Meddelelser om forsyning af medicin.