Forsyningsvanskeligheder for Mandolgin Retard

Opdateret 7. juli 2022

Der er aktuelle problemer med forsyningen af  Mandolgin Retard 100 mg depottabletter fra Sandoz A/S

Yderligere information:

Produkt: Mandolgin Retard 100 mg depottabletter 

Aktivt stof (API): Tramadol

ATC-kode: N02AX02 

Forventet periode: Midt januar 2022 - ukendt 

Årsag: Kvalitetsproblemer 

Virksomhed: Sandoz A/S

Spørgsmål om aktuel status skal stilles til virksomheden.