Forsyningsvanskeligheder for Panodil

11. februar 2022

Der er aktuelle problemer med forsyningen af Panodil 665 mg tabletter med modificeret udløsning fra GSK Consumer Healthcare.

Yderligere information:

Produkt: Panodil 665 mg tabletter med modificeret udløsning

Aktivt stof (API): Paracetamol 

ATC-kode: N02BE01 

Forventet periode: Midt februar – midt marts 2022 

Årsag: Produktionsproblemer 

Virksomhed: GSK Consumer Healthcare.


Spørgsmål om aktuel status skal stilles til virksomheden.