Forsyningsvanskeligheder for Taltz

17. januar 2022

Der er aktuelle problemer med forsyningen af Taltz 80 mg/ml injektionsvæske i fyldt pen fra Eli Lilly Danmark A/S

Yderligere information:

Produkt: Taltz 80 mg/ml injektionsvæske i fyldt pen 

Aktivt stof (API): Ixekizumab 

ATC-kode: L04AC13 

Forventet periode: Midt januar – midt februar 2022 

Årsag: Forsinkelser hos fremstiller

Virksomhed: Eli Lilly Danmark A/S


Spørgsmål om aktuel status skal stilles til virksomheden.