Forsyningsvanskeligheder for Xeplion 150 mg, 2care4

Opdateret 23. august 2022
Der er aktuelle problemer med forsyningen af Xeplion depotinjektionsvæske 150 mg.

Yderligere information:

Produkt: Xeplion depotinjektionsvæske 150 mg (2care4)

Aktivt stof: Paliperidon

ATC-kode: N05AX13

Forventet periode: Start juni 2022 – ukendt

Årsag: Leveringsvanskeligheder

Virksomhed: 2care4

Spørgsmål om aktuel status skal stilles til virksomheden.

Gå til Lægemiddelstyrelsens Meddelelser om forsyning af medicin.