Cevac Mass L; Forsyningsvanskelighed

1. maj 2023

Der er aktuelle problemer med forsyningen af Cevac Mass L lyofilisat til okulonasal suspension fra Ceva Animal Health A/S.

Produkt: 
Cevac Mass L lyofilisat til okulonasal suspension

Aktivt stof: Smitsom Bronchitis Virus Vaccine

ATC-kode: QI01AD07

Forventet periode:  Slut april – start maj 2023

Årsag:  Produktionsproblemer

Virksomhed: Ceva Animal Health A/S

Spørgsmål om aktuel status skal stilles til virksomheden.

Gå til Lægemiddelstyrelsens Meddelelser om forsyning af medicin