Nyheder

1 - 20 af 173 nyheder
 • Anbefalinger om hunde, medicin og nytårsfyrværkeri

  | 23. december 2013 |

  Fyrværkeri er en af de ting, som mange hunde reagerer voldsomt på. Set med hundens øjne kommer alle lysglimtene og bragene uden noget forvarsel, de er fremmedartede og dermed i hundens natur farlige. Så det giver god mening for hunden i en sådan situation at være bange. Sundhedsstyrelsen har i den anledning samlet en række anbefalinger til hundeejere.

 • Bidrag til revurdering af tilskudsstatus for NSAID'er og medicin mod svage smerter

  | 20. december 2013 |

  Medicintilskudsnævnet har modtaget en række bidrag fra interessenter til sine drøftelser af tilskudsstatus for NSAID’er og medicin mod svage smerter.

 • Medicintilskuds­grænser for 2014

  | 19. december 2013 |

  Se de nye grænser for medicintilskud som Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har fastsat for 2014.

 • Nyt Om Bivirkninger 19. december 2013

  | 19. december 2013 |

  I denne udgave af Nyt Om Bivirkninger kan du bl.a. læse om: Patienter med mekaniske hjerteklapper må ikke behandles med de nye orale antikoagulantia Pradaxa®, Xarelto® og Eliquis®.

 • Apotekernes driftsforhold for 2012

  | 18. december 2013 |

  Sundhedsstyrelsens undersøgelse af apotekernes driftsforhold i 2012 viser, at apotekernes bruttoomsætning er faldet cirka 4 procent set i forhold til året før, og at apotekernes vareforbrug er faldet med cirka 7 procent.

 • Patienter med mekaniske hjerteklapper må ikke behandles med de nye orale antikoagulantia

  | 18. december 2013 |

  Sundhedsstyrelsen gør læger opmærksomme på, at patienter med mekaniske hjerteklapper, der har brug for blodfortyndende lægemidler, ikke må behandles med de nye orale antikoagulantia; Pradaxa® (dabigatran etexilat), Xarelto® (rivaroxaban) og Eliquis® (apixaban).

 • Ulovligt slankemiddel under navnet ECA 30+ kan give alvorlige bivirkninger

  | 12. december 2013 |

  Sundhedsstyrelsen har modtaget en alvorlig bivirkningsindberetning, der vedrører det ulovlige slankemiddel ECA 30+, som er købt på internettet. ECA 30+ kan give alvorlige bivirkninger.

 • Medicintilskuddet til noget epilepsimedicin ændres

  | 12. december 2013 |

  Med virkning fra den 12. maj 2014 ændres tilskuddet til noget epilepsimedicin, men for den epilepsimedicin, som de fleste patienter er i behandling med, sker der ingen ændringer.

 • Mærkningskontrol af nationalt godkendte kombinations­præparater

  | 10. december 2013 |

  Sundhedsstyrelsens laboratorium har udført mærkningskontrol af 32 pakninger af kombinationspræparater fra 10 forskellige lægemiddelfirmaer. Kontrollen medførte, at der vil blive indført ændringer i mærkningen for 16 af de 32 pakninger.

 • Afgørelse om generelt tilskud til Dexametason "Abcur"

  | 6. december 2013 |

  Vi har truffet afgørelse i ansøgning om generelt tilskud til Dexametason ”Abcur”. Lægemidlet får ikke generelt tilskud. Dexametason ”Abcur” indeholder dexamethason og anvendes til tilstande og sygdomme, hvor glukokortikoid er indiceret.

 • Afgørelse om generelt tilskud til Champix

  | 6. december 2013 |

  Vi har truffet afgørelse i ansøgning om generelt tilskud, herunder generelt klausuleret tilskud til Champix. Lægemidlet får hverken generelt eller generelt klausuleret tilskud. Champix indeholder vareniclin og anvendes til rygeophør hos voksne.

 • Revideret GDP-vejledning fra EU

  | 6. december 2013 |

  En revideret udgave af Kommissionens vejledning i god distributionspraksis for humanmedicinske lægemidler er trådt i kraft den 24. november 2013.

 • Inspektion af lægemidler i håndkøb i detailhandlen - Årsrapport 2012

  | 4. december 2013 |

  Sundhedsstyrelsen udgiver i lighed med tidligere år en rapport over det foregående års inspektioner af detailforhandlere.

 • Dr. Christian Schneider ny Lægemiddelfaglig chef

  | 4. december 2013 |

  Sundhedsstyrelsen har ansat dr. Christian Schneider som ny Lægemiddelfaglig chef i enheden for Lægemidlers godkendelse og tilgængelighed. Christian Schneider tiltræder i sin nye stilling pr. 15. december 2013.

 • Kontrol af olanzapin-holdige lægemidler - afsluttet efterår 2013

  | 4. december 2013 |

  Sundhedsstyrelsens laboratorium har udført kontrol på 6 olanzapin-holdige lægemidler (LM).

 • Ledig bevilling til Esbjerg Krone Apotek

  | 3. december 2013 |

  Bevillingen til at drive Esbjerg Krone Apotek er ledig pr. 1. maj 2014. Bevillingen er opslået ledig efter Lov om apoteksvirksomhed § 15, stk. 1. Esbjerg Krone Apotek er omfattet af bekendtgørelse nr. 226 af 4. marts 2013, så der ydes ikke omsætningstilskud fra staten. Esbjerg Krone Apotek er omfattet af § 6, stk. 1 og stk. 2, i bekendtgørelse nr. 453 af 29. April 2013 vedr. apotekernes åbningstid og vagttjeneste.

 • Ledig bevilling til Esbjerg Neptun Apotek

  | 3. december 2013 |

  Bevillingen til at drive Esbjerg Neptun Apotek er ledig per 1. maj 2014. Bevillingen er opslået ledig efter Lov om apoteksvirksomhed § 15, stk. 1. Esbjerg Neptun Apotek er omfattet af bekendtgørelse nr. 226 af 4. marts 2013, så der ydes ikke omsætningstilskud fra staten. Esbjerg Neptun Apotek har tilknyttet en filial i Sædding og et medicinudleveringssted i Gjessing.

 • Kontrol med desmopressin-holdige smeltetabletters mærkning og henfaldsegenskaber

  | 3. december 2013 |

  Kontrolprojektet blev foranlediget af to klager fra hhv. patient og pårørende til patient. Klagerne omhandlede desmopressin-holdige smeltetabletter. Sundhedsstyrelsens laboratorium havde ingen kommentarer til mærknings- og laboratoriekontrollen for 12 af præparaterne. Markedsføringsindehaverne for de resterende 5 præparater er kontaktet mhp. mindre korrektioner.

 • EU Harmonisering af Qualified Person deklarationer for kliniske forsøg

  | 2. december 2013 |

  EU-Kommissionen har offentliggjort en fælles QP-deklaration til brug ved GMP-overholdelse (Good Manufacturing Procedure) for forsøgslægemidler.

 • Nyt Om Bivirkninger 28. november 2013

  | 28. november 2013 |

  I denne udgave af Nyt Om Bivirkninger kan du bl.a. læse om: Ciprofloxacin og risiko for senesygdomme, risiko for blodpropper ved cancermedicinen ponatinib, og indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen.

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden.