Tilskud til apoteker

Opdateret 14. juni 2018

Apotekere kan når ganske særlige forhold taler for det søge om ekstraordinært tilskud jf. bekendtgørelse nr. 1025 af 29. juni 2016 om ekstraordinært tilskud til apotekere.

Der kan ydes tilskud i de tilfælde, hvor en apoteker med et lavt omsætningsgrundlag løser et særligt lægemiddelforsyningsmæssigt behov.

Der kan også ydes tilskud til apotekere med et lavt omsætningsgrundlag til at gennemføre nødvendige og hensigtsmæssige ombygninger, flytninger o.l., som deres økonomiske forhold ikke giver mulighed for.

Apotekere der søger om tilskud til flytning eller ombygning skal søge om tilskud, inden flytningen eller ombygningen er igangsat.

Ansøgninger til ekstraordinært tilskud

Lægemiddelstyrelsen indkalder hermed ansøgninger til ekstraordinært tilskud. Ansøgningen skal være os i hænde senest den 23. august 2019 kl. 12.

Ansøgningen skal sendes til apotek@dkma.dk. Der skal ikke udfyldes et særligt ansøgningsskema.

Udgifterne til tilskudsordningen er dækket af afgifter, som apoteker over hele landet indbetaler.

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...