Tilskud til apoteker

Opdateret 24. august 2020

Apotekere kan når ganske særlige forhold taler for det søge om ekstraordinært tilskud jf. bekendtgørelse nr. 1025 af 29. juni 2016 om ekstraordinært tilskud til apotekere.

Der kan ydes tilskud i de tilfælde, hvor en apoteker med et lavt omsætningsgrundlag løser et særligt lægemiddelforsyningsmæssigt behov.

Der kan også ydes tilskud til apotekere med et lavt omsætningsgrundlag til at gennemføre nødvendige og hensigtsmæssige ombygninger, flytninger o.l., som deres økonomiske forhold ikke giver mulighed for.

Apotekere der søger om tilskud til flytning eller ombygning skal søge om tilskud, inden flytningen eller ombygningen er igangsat.