Apotekerloven

Opdateret 14. maj 2024

Apotekerloven opstiller de krav, der gælder for at kunne udøve apoteksvirksomhed, herunder betingelserne for at opnå en bevilling til at drive et apotek.

Loven fastlægger endvidere de opgaver, som det påhviler apoteket at udføre, samt betingelserne for bl.a. at oprette, flytte og nedlægge apoteksenheder. Endeligt indeholder loven bestemmelser om myndighedernes tilsyn og kontrol med apoteker.

Apotekerloven (Bekendtgørelse af lov om apoteksvirksomhed) (Retsinformation)