XDenne side indeholder elementer som ikke er optimeret til mobil visning. Du kan klikke på linket nedenfor for at få vist siden i desktop-visning.
Desktop visning

Udenlandske farmaceuter og farmakonomer

Opdateret 20. februar 2024

Farmaceuter eller farmakonomer i Danmark er ikke autoriserede og kan ikke autoriseres i Danmark.

Det betyder, at du som udenlandsk farmaceut eller farmakonom ikke skal eller kan registreres i Danmark.

Ansættelse inden for medicinalindustrien som udenlandsk farmaceut eller farmakonom i Danmark kræver ikke en tilladelse fra Lægemiddelstyrelsen.

Hvis du ønsker at tage ansættelse på et dansk apotek eller sygehusapotek, skal du med en udenlandsk farmaceutuddannelse eller farmakonomuddannelse ansøge Lægemiddelstyrelsen om en tilladelse. Dette fremgår af apotekerlovens § 36, stk. 2.

Ansøgning med tilhørende dokumenter skal sendes ind via blanketten og kan ikke afleveres på Lægemiddelstyrelsens adresse.

Inden du søger skal du være opmærksom på:

Sprogkrav

Udenlandske farmaceuter og farmakonomer skal være i besiddelse af danske sprogkundskaber, for at kunne arbejde på et dansk apotek eller sygehusapotek.

Apotekspersonale skal omhyggeligt og samvittighedsfuldt ekspedere og kontrollere recepter samt udlevere, sælge og informere om lægemidler. Dette indebærer, at du skal have tilstrækkelige sprogkundskaber i dansk til at kunne føre forsvarlig og forståelig kommunikation med apotekets kunder, medicinalpersoner og myndigheder m.fl.

Det er Lægemiddelstyrelsens praksis, at en udenlandsk farmaceut/farmakonom fra 3. land skal have gennemført dansk 3, FVU 4 eller derover for at kunne arbejde på et dansk apotek eller sygehusapotek.

Du skal være opmærksom på, at du skal bestå Studieprøven i dansk for at blive optaget på danske universiteter, hvor der undervises på dansk.

Bekræftede tro kopier

Du skal sende dokumentation i form af bekræftede tro kopier. Det vil sige, at alle kopier af originale dokumenter skal være bekræftet af enten en ambassade/konsulat, politi, myndigheder (fx jobcenter), notarius publicus eller den myndighed, der har udstedt dokumentet, der med stempel og underskrift på hver kopi bekræfter, at kopien er en tro kopi af det originale dokument. Privatpersoner kan ikke bekræfte kopier.

Lægemiddelstyrelsen kan forlange at se originale dokumenter.

Oversættelse til dansk eller engelsk

Dokumenter udfærdiget på engelsk, norsk eller svensk skal ikke oversættes.

Er de krævede dokumenter, ikke på engelsk, norsk ellers svensk skal de være oversat, når de sendes ind.

En oversættelse til dansk eller engelsk skal være foretaget af en af følgende:

 • Uddannelsesinstitution eller myndigheden, der har udstedt dokumentet eller
 • En autoriseret translatør. Oversætterens navn og stempel skal fremgå tydeligt af oversættelsen. Hvis stemplet ikke er på dansk eller engelsk, skal dette også oversættes af en autoriseret translatør. Oversætteren skal med bånd, segl eller lignende hæfte det oversatte dokument sammen med dokumentet på originalsproget. I visse tilfælde kan andre oversættere benyttes, hvis Lægemiddelstyrelsen godkender det.

Opholds- og arbejdstilladelse

En tilladelse til at arbejde som farmakonom eller farmaceut i Danmark på et apotek eller et sygehusapotek er ikke det samme som en opholds- eller arbejdstilladelse.

For yderligere information vedrørende opholds- og arbejdstilladelser skal du rette henvendelse til:

Styrelsen for International Rekruttering og Integration
Carl jacobsens Vej 39
2500 Valby
Danmark
Tlf.:  +45 72 14 20 00
www.siri.dk

Sådan ansøger du:

Vælg nedenfor om du ønsker at søge om tilladelse til at arbejde som farmaceut eller farmakonom.

 • En dansk farmaceutuddannelse er en 5 årig universitetsuddannelse (Master in Pharmacy).
 • En dansk farmakonomuddannelse er en 3-årig erhvervsuddannelse. Er din uddannelse af en kortere varighed end 5 år, anbefales det at du ansøger om tilladelse til at arbejde som farmakonom.

Ansøg som farmaceut med en uddannelse fra et EU/EØS land eller Schweiz

Følgende dokumenter skal vedhæftes ansøgningen for at søge om tilladelse til at arbejde som farmaceut på et dansk apotek eller sygehusapotek. Bemærk at flere af dokumenterne skal indsendes som bekræftede kopier.

Bemærk at flere dokumenter skal sendes ind som bekræftede kopier.

 1. Bekræftet kopi af bevis for dit statsborgerskab på originalsproget (f.eks. kopi af relevante sider i dit pas, kopi af opholdstilladelsesbevis, hvis du befinder dig i Danmark, og du ikke har et andet ID dokument.). Oplysningerne skal være læselige for myndighederne.
 2. Er navnet ændret grundet ægteskab, bedes også en bekræftet kopi af vielsesattesten fremsendes.
 3. Curriculum vitae (CV).
 4. Bekræftet kopi af det originale bevis for bestået farmaceutuddannelse.
 5. Bekræftet kopi af et bevis fra de kompetente myndigheder i hjemlandet, som bekræfter, at du har ret til at udøve farmaci. Beviset må ikke være mere end 3 måneder gammelt.
 6. Kopi af Transcript fra uddannelsesuniversitetet 
 7. Kopi af materiale fra uddannelsesuniversitetet, hvoraf det fremgår, hvilke fag du har gennemgået på uddannelsen. Det skal ligeledes fremgå, hvor mange timers undervisning du har modtaget i hvert enkelt fag.
 8. Studieordning (syllabus) - fagbeskrivelser af hvert enkelt fag (Vedhæftet som som PDF-fil)
 9. Bekræftet kopi af bevis for gennemført prøve i Dansk 3/FVU 4 eller bevis for at Dansk 3 er påbegyndt.

Link til ansøgningsblanket, hvor ovennævnte dokumenter skal sendes ind

Dokumenterne skal indsendes samlet, og sagsbehandlingen af din ansøgning vil først begynde, når alle de ovennævnte dokumenter er indsendt   

Bekræftede tro kopier betyder at alle kopier af originale dokumenter skal være bekræftet af enten en ambassade/konsulat, politi, myndigheder (fx jobcenter), notarius publicus eller den myndighed, der har udstedt dokumentet, der med stempel og underskrift på hver kopi bekræfter, at kopien er en tro kopi af det originale dokument. Privatpersoner kan ikke bekræfte kopier.

Følgende dokumenter skal vedhæftes ansøgningen for at søge om tilladelse til at arbejde som farmakonom på dansk apotek eller sygehus apotek.

Bemærk at flere dokumenter skal være bekræftede tro kopier.

 1. Bekræftet kopi af dokumentation for statsborgerskab i et EU/EØS- land, navn, fødselsdato (f.eks. i form af kopier af relevante sider i pas).
 2. Er navnet ændret grundet ægteskab, bedes en bekræftet kopi af vielsesattesten fremsendes
 3. Bekræftet kopi at originalt eksamensbevis samt evt. oversat eksamensbevis.
 4. Kopi af materiale fra dit uddannelsessted, hvoraf det fremgår, hvilke fag du har gennemgået på uddannelsen, og hvor mange timers undervisning du har modtaget i hvert enkelt fag.
 5. Studieordning – fagbeskrivelser.(vedhæftet i PDF-fil)
 6. Eventuel dokumentation for erhvervserfaring.
 7. Curriculum Vitae.

Link til ansøgningsblanket, hvor ovennævnte dokumenter skal sendes ind

Dokumenterne skal indsendes samlet, og sagsbehandlingen af din ansøgning vil først begynde, når alle de ovennævnte dokumenter er indsendt   

Bekræftede tro kopier betyder at alle kopier af originale dokumenter skal være bekræftet af enten en ambassade/konsulat, politi, myndigheder (fx jobcenter), notarius publicus eller den myndighed, der har udstedt dokumentet, der med stempel og underskrift på hver kopi bekræfter, at kopien er en tro kopi af det originale dokument. Privatpersoner kan ikke bekræfte kopier.

Følgende dokumenter skal vedhæftes ansøgningen for at søge om tilladelse til at arbejde som farmakonom på dansk apotek eller sygehus apotek:

Bemærk at flere dokumenter skal være bekræftede tro kopier.

 1. Bekræftet kopi af dokumentation for navn, statsborgerskab og fødselsdato. (Fx i form af kopier af relevante sider i pas, kopi af opholdstilladelsesbevis, hvis du befinder dig i Danmark, og du ikke har et andet ID dokument.). Oplysningerne skal være læselige for myndighederne
 2. Er navnet ændret grundet ægteskab, bedes en bekræftet kopi af vielsesattesten fremsendes
 3. Bekræftet kopi at originalt eksamensbevis samt evt. oversat eksamensbevis.
 4. Kopi af materiale fra dit uddannelsessted, hvoraf det fremgår, hvilke fag du har gennemgået på uddannelsen, og hvor mange timers undervisning du har modtaget i hvert enkelt fag.
 5. Studieordning – fagbeskrivelser af hvert enkelt fag (vedhæftet i PDF-fil)
 6. Curriculum Vitae
 7. Bekræftet kopi af originalt bevis for gennemført prøve i Dansk 3/FVU 4 eller bevis for at du er påbegyndt dansk 3.

Link til ansøgningsblanket, hvor ovennævnte dokumenter skal sendes ind

Dokumenterne skal indsendes samlet, og sagsbehandlingen af din ansøgning vil først begynde, når alle de ovennævnte dokumenter er indsendt   

Bekræftede tro kopier betyder at alle kopier af originale dokumenter skal være bekræftet af enten en ambassade/konsulat, politi, myndigheder (fx jobcenter), notarius publicus eller den myndighed, der har udstedt dokumentet, der med stempel og underskrift på hver kopi bekræfter, at kopien er en tro kopi af det originale dokument. Privatpersoner kan ikke bekræfte kopier.

Efter indsendelsen af din ansøgning

Når vi har modtaget din ansøgning, vil du få en mail med enten en bekræftelse på at din ansøgning er komplet eller besked om, at ansøgningen er ukomplet, og at vi derfor ikke kan påbegynde sagsbehandlingen.

Er din ansøgning komplet, så sagsbehandlingen kan starte, vil der i mailen være et sagsnummer, som du skal bruge, hvis du senere vil rette henvendelse til Lægemiddelstyrelsen med spørgsmål til din sag.

Har du modtaget besked om at din ansøgning er ukomplet, og at vi derfor ikke kan påbegynde sagsbehandlingen, skal du tjekke følgende:

 • Har du alle de krævede dokumenter
 • Er de dokumenter der skal være det, bekræftet af rette myndighed
 • Er de krævede dokumenter oversat til dansk eller engelsk

Når du har de krævede dokumenter, og de er oversat og bekræftet, sender du dem ind via ansøgningsblanketten.

Sagsbehandling og sagsbehandlingstid

Når Lægemiddelstyrelsen har modtaget en komplet ansøgning, er der en sagsbehandlingstid på ca. 2-3 måneder, inkl. vurderingen hos henholdsvis Farmakonomskolen eller Københavns- eller Syddansk Universitet, før du modtager en afgørelse fra os.

Vurderingen af din uddannelse foretages af Lægemiddelstyrelsen efter udtalelse fra enten  Farmakonomskolen (for farmakonomer), Københavns eller Syddansk Universitet (for farmaceuter).

Lægemiddelstyrelsen kan stille tillægskrav, før du kan få en tilladelse til at arbejde på et dansk apotek, hvis vi vurderer, at der er væsentlige forskelle på din samlede uddannelse og en dansk henholdsvis farmakonom eller farmaceut uddannelse.

Tillægskrav for farmakonomer kan fx være praktiktid på et apotek og en bestået egnethedsprøve i lægemiddel- og apotekslovgivning, som afholdes på Farmakonomskolen.

Tillægskrav for farmaceuter kan fx være, at man skal supplere med faget Studieophold på apotek eller gennemføre dele af kandidatuddannelsen.

Klageadgang

Såfremt man som ansøger eller anmelder ønsker at klage over Lægemiddelstyrelsens sagsbehandling eller afgørelse, skal klagen sendes til Sundheds- og Ældreministeriet. Ministeriet vil derefter tage stilling til, om sagsbehandlingsreglerne er overholdt og til det lovgrundlag, som Lægemiddelstyrelsen har lagt til grund for afgørelsen. Sundheds- og Ældreministeriet kan ikke tage stilling til den sundhedsfaglige vurdering, som afgørelsen er baseret på.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet
Slotholmsgade 10-12
1216 København K
E-mail: Send en mail
www.sum.dk