Positiv/negativlisten

Opdateret 14. juni 2024

Varer som apotekerne kan forhandle, og varer som apotekerne ikke må forhandle.

Reglerne om, hvilke varer, som apotekerne kan- og ikke må forhandle, fremgår af lov om apoteksvirksomhed § 12, stk. 1, nr. 4 og bekendtgørelse om apoteker og sygehusapotekers driftsforhold § 27, som henviser til bilag 1 i samme bekendtgørelse, hvoraf den såkaldte positivliste og negativliste fremgår.

Apotekere kan i medfør af apotekerlovens § 12, stk. 1, nr. 4, fremstille og forhandle andre varer end lægemidler, som naturligt og hensigtsmæssigt forhandles på apotek.

Lov om apoteksvirksomhed

Bekendtgørelse om apoteker og sygeapotekers driftsforhold

Bilag 1 til bekendtgørelse om apoteker og sygehusapotekers driftsforhold indeholdende positivlisten og negativlisten

Positivlisten er en ikke udtømmende liste over de varer, som kan forhandles og fremstilles på apotek.

Negativlisten er en ikke udtømmende liste over de varer, som ikke må forhandles og fremstilles på apotek.

Vejledende udtalelser

Det fremgår af forarbejderne til lov om apoteksvirksomhed (lov nr. 580 af 4. maj 2015), at i de tilfælde, hvor der kan være tvivl om, hvorvidt en vare kan siges naturligt og hensigtsmæssigt at knytte sig til et apoteksvirksomhed, kan Lægemiddelstyrelsen afgive en vejledende udtalelse, om varen vurderes til at være på positivlisten eller negativlisten.

Oversigt over de afgivne vejledende udtalelser i forhold til, om en vare er på positivlisten/negativlisten

Oversigten opdateres kun én gang om måneden, og vil senest blive opdateret på den sidste hverdag i måneden på baggrund af de vejledende udtalelser, som Lægemiddelstyrelsen afgiver. 

Nogle varer er kategoriseret i forhold til, hvilken kategori på positivlisten/negativlisten, som de er vurderet til at være omfattet af.

Nogle varer er dog ikke kategoriseret på negativlisten, men er alene vurderet til ikke at være omfattet af positivlisten, da varerne ikke naturligt og hensigtsmæssigt knytter sig til apoteksvirksomhed. Vi skal i den forbindelse henvise til lov om apoteksvirksomhed § 12, stk. 1, nr. 4. Udfra disse varer er, der på oversigten anført ”Ej kategoriseret”.

Det samme gælder for nogle varer på positivlisten, hvor ikke alle varer er kategoriseret, men hvor det er vurderet, at varerne naturligt og hensigtsmæssigt knytter sig til apoteksvirksomhed. Vi skal i den forbindelse henvise til lov om apoteksvirksomhed § 12, stk. 1, nr. 4. Udfra disse varer er, der på oversigten anført ”Ej kategoriseret”.

Varer som er CE mærket som medicinsk udstyr, vil være omfattet af kategorien medicinsk udstyr på positivlisten.

Lægemiddelstyrelsen indestår ikke for produkternes lovlighed.