Indberetning af misbrug af håndkøbslægemidler

Opdateret 26. marts 2012

Indberetning af problemer med håndkøbslægemidler m.v.

Det er vigtigt, at apotekerne og Lægemiddelstyrelsen deler viden om uhensigtsmæssigheder ved brug af lægemidler. Det kan f.eks. være, hvis et apotek får mistanke om, at lægemidler bruges til andre formål end de tilsigtede, eller at emballage eller dosering giver problemer.

Apotekerne har gennem den direkte kontakt til brugerne af medicin mulighed for at opfange nye signaler om et voksende misbrug, eller uhensigtmæssigt brug af håndkøbsmedicin.

Samarbejdet mellem Lægemiddelstyrelsen og apotekerne er ikke tænkt til at skulle omfatte indberetninger af enkeltstående sager, uhensigtmæssigheder ved udskrivelsen af receptpligtig medicin eller indberetninger af bivirkninger ved brug af lægemidler.

Blanket

Skema for apoteker til indberetning af evt. misbrug af håndkøbsmedicin m.m. 

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden.