Dosisdispensering af lægemidler

Opdateret 25. marts 2024

Dosisdispensering betyder, at et lægemiddel på et apotek eller sygehusapotek fyldes på en doseringsbeholder. Doseringsbeholderen kan indeholde en eller flere doseringer af et eller flere lægemidler.

Dosisdispensering kan foretages til:

  • personer, institutioner og virksomheder, der som led i patientbehandling, redningstjeneste eller lignende anvender lægemidler med henblik på behandling af patienter,
  • bestemte (navngivne) patienter, der er i behandling på et sygehus eller anden institution omfattet af sygehuslovens §3,
  • andre bestemte (navngivne) patienter.

Bekendtgørelse

Bekendtgørelse nr. 1703 af 08/12/2023 (retsinformation.dk) om dosisdispensering af lægemidler

Apoteker godkendt til at dosisdispensere maskinelt

Det er apoteket, der dosisdispenserer lægemidler. På alle apoteker kan du få dosisdispenserede lægemidler.

Liste over apoteker der pakker dosisdispenserede lægemidler 

Notat

Lægemiddelstyrelsens notat om dosisdispensering af 28. marts 2011: Dokumentation i forbindelse med dosisdispensering