Central godkendelsesprocedure 2021

17. februar 2022

Danmarks andel af opgaverne i det europæiske lægemiddelsamarbejde

Lægemiddelstyrelsen skal have størst mulig indflydelse på beslutninger angående nye lægemidler og dermed have størst mulig indflydelse på den fremtidige udvikling på lægemiddelmarkedet i Europa.

Status for 2021 tom. 4. kvartal

Danmark har fået tildelt 19 humane rapporteur/co-rapporteur opgaver og 4 veterinære opgaver, hvilket svarer til henholdsvis 9 % og 11 % af alle tildelte centrale opgaver i 2021.

Figur 1: Antal tildelte (co)rapporteurskaber i EU i 2021 t.o.m. 4. kvartal

Antal tildelte Rap/Co.Rap sager 2021 tom. 4. kvartal 

Figur 2. Andel af humane Rap/Co-rap opgaver

Diagram over andel Humane Rap/Co.Rap sager 2021 - tom. 4. kvartal 

Tabel 1: Antal tildelte humane centrale sager målt på procedureniveau

Antal humane centrale procedurer

2020

2021

Antal procedurer med DK som Rap/Co-rap

Antal procedurer i alt

Antal procedurer med DK som Rap/Co-rap
Antal procedurer i alt

1. kvartal

2

45

8 64

2. kvartal

3

51

6 64

3. kvartal

5

55 1 34

4. kvartal

8

77 4 58

I alt

18

228

19 220

Figur 3. Andel af veterinære Rap/Co-rap opgaver

Andel Veterinære Rap/Co.Rap sager 2021 - tom. 4. kvartal 

Tabel 2:  Antal tildelte veterinære centrale sager målt på procedureniveau

Antal veterinære centrale procedurer

2020

2021 

Antal procedurer med DK som Rap/Co-rap

Antal procedurer i alt

Antal procedurer med DK som Rap/Co-rap  Antal procedurer i alt

1. kvartal

0

8

0 6

2. kvartal

2

10

0 0

3. kvartal

1

7

1 14 

4. kvartal

1

4 3 15

I alt

4

29

4 35

Kontakt god-validering@dkma.dk for yderligere oplysninger.