Central godkendelsesprocedure 2023

14. august 2023, Opdateret 21. februar 2024

Danmarks andel af opgaverne i det europæiske lægemiddelsamarbejde

Lægemiddelstyrelsen skal have størst mulig indflydelse på beslutninger angående nye lægemidler og dermed have størst mulig indflydelse på den fremtidige udvikling på lægemiddelmarkedet i Europa.

Status for 2023 tom. 4. kvartal: Danmark har fået tildelt 16 humane rapporteur/co-rapporteur opgaver og 3 veterinære opgaver, hvilket svarer til henholdsvis 7 % og 6 % af alle tildelte centrale opgaver i 2023.

Figur 1: Antal tildelte (co)rapporteurskaber i EU i 2023 t.o.m. 4. kvartal

Figur 2. Andel af humane Rap/Co-rap opgaver

Se tabel 1 – Tildelte humane rapporteur/co-rapporteur sager

Tabel 1: Antal tildelte humane centrale sager målt på procedureniveau:

Antal humane centrale procedurer

2022

2023

Antal procedurer med DK som Rap/Co-rap

Antal procedurer i alt

Antal procedurer med DK som Rap/Co-rap

Antal procedurer i alt

1. kvartal

1

37

4

53

2. kvartal

3

56

5

49

3. kvartal

3

29

4

50

4. kvartal

4

65

3

70

I alt

11

187

16

222

Figur 3. Andel af veterinære Rap/Co-rap opgaver

Se tabel 2 – Tildelte veterinære rapporteur/co-rapporteur sager

Tabel 2: Antal tildelte veterinære centrale sager målt på procedureniveau: 

Antal veterinære centrale procedurer

2022

2023

Antal procedurer med DK som Rap/Co-rap

Antal procedurer i alt

Antal procedurer med DK som Rap/Co-rap

Antal procedurer i alt

1. kvartal

1

6

0

12

2. kvartal

3

24

1

16

3. kvartal

1

12

0

10

4. kvartal

1

22

2

16

I alt

6

64

3

54

Kontakt Send en mail for yderligere oplysninger.