Gensidig anerkendelsesprocedure 2023

14. august 2023, Opdateret 21. februar 2024

I den gensidige anerkendelsesprocedure, er der udstedt en national godkendelse i et EU (EØS) land i forvejen. Referencelandet (RMS) er ansvarlig for gennemførelsen af den gensidige anerkendelsesprocedure og den faglige vurdering af ansøgningen.

 

Status for 2023 tom. 2. kvartal: Danmark er referenceland for 11 påbegyndte humane MRP sager og 0 veterinære MRP sager målt på procedureniveau, hvilket svarer til henholdsvis 8 % og 0 % af alle påbegyndte MRP sager.

                                                          

Figur 1: Antal af påbegyndte referencelandssager i den gensidige anerkendelsesprocedure

 

 

Figur 2: Andel af påbegyndte humane referencelandssager i den gensidige anerkendelsesprocedure

 

Tabel 1: Antal påbegyndte humane MRP sager målt på procedureniveau

Antal humane MRP procedurer

2022

2023

Antal procedurer med DK som RMS

Antal procedurer i alt

Antal procedurer med DK som RMS

Antal procedurer i alt

1. kvartal

4

88

7

73

2. kvartal

7

68

4

65

3. kvartal

5

91

6

85

4. kvartal

0

67

6

86

I alt

16

314

23

309

 

Figur 3: Andel af påbegyndte veterinære referencelandssager i den gensidige anerkendelsesprocedure

 

Tabel 2: Antal påbegyndte veterinære MRP sager målt på procedureniveau

Antal veterinære MRP procedurer

2022

2023

Antal procedurer med DK som RMS

Antal procedurer i alt

Antal procedurer med DK som RMS

Antal procedurer i alt

1. kvartal

1

8

0

19

2. kvartal

0

4

0

13

3. kvartal

0

2

0

14

4. kvartal

0

0

0

6

I alt

1

14

0

52

Send e-mail for yderligere oplysninger.