Den decentrale godkendelsesprocedure 2021

17. februar 2022

I den decentrale procedure (DCP) søges der om godkendelse i flere EU (EØS) lande samtidigt. I henhold til proceduren er der dog ikke, som i den gensidige anerkendelsesprocedure, udstedt en national godkendelse i et EU (EØS) land i forvejen. Referencelandet (RMS) er ansvarlig for gennemførelsen af den decentrale procedure og den faglige vurdering af ansøgningen.

Status for 2021 tom. 4. kvartal

Danmark er referenceland for 75 påbegyndte humane DCP sager og 1 påbegyndt veterinære DCP sager målt på procedureniveau, hvilket svarer til hhv. 7 % og 1 % af alle påbegyndte DCP sager.

Figur 1: Antal af påbegyndte referencelandssager i den decentrale procedure

Diagram over Antal DCP RMS sager fordelt per land på procedureniveau  2021 tom. 4. kvartal 

Figur 2: Andel af påbegyndte humane DCP RMS sager

Diagram over Andel af tildelte humane DCP RMS sager fordelt på procedureniveau  2021 tom. 4. kvartal 

Tabel 1: Antal påbegyndte humane decentrale sager målt på procedureniveau

Antal humane DCP procedurer

2020

2021

Antal procedurer med DK som RMS land

Antal procedurer i alt

 Antal procedurer med DK som RMS land Antal procedurer i alt

1. kvartal

15

224

20  289 

2. kvartal

20

287

20 286

3. kvartal

24

246

13 263

4. kvartal

8

234

22 275

Total

67

991

75 1113

Figur 3: Andel af påbegyndte veterinære DCP RMS sager

Diagram over Andel af tildelte veterinære DCP RMS sager fordelt på procedureniveau 2021 tom. 4. kvartal 

Tabel 2: Antal påbegyndte veterinære decentrale sager målt på procedureniveau

Antal veterinære DCP procedurer

2020

2021

Antal procedurer med DK som RMS land

Antal procedurer i alt

Antal procedurer med DK som RMS land
Antal procedurer i alt

1. kvartal

0

15

0 17

2. kvartal

0

18

0 17 

3. kvartal

0

20

1

4. kvartal

0

15

0 30

Total

0

68

1 73

Kontakt god-validering@dkma.dk for yderligere oplysninger.