Gensidig anerkendelsesprocedure 2022

2. august 2022, Opdateret 27. februar 2023

I den gensidige anerkendelsesprocedure, er der udstedt en national godkendelse i et EU (EØS) land i forvejen. Referencelandet (RMS) er ansvarlig for gennemførelsen af den gensidige anerkendelsesprocedure og den faglige vurdering af ansøgningen.

Status for 2022 tom. 4. kvartal

Danmark er referenceland for 16 påbegyndte humane MRP sager og 1 veterinær MRP sag målt på procedureniveau, hvilket svarer til henholdsvis 5 % og 7 % af alle påbegyndte MRP sager.

Figur 1: Antal af påbegyndte referencelandssager i den gensidige anerkendelsesprocedure

 

Figur 2: Andel af påbegyndte humane referencelandssager i den gensidige anerkendelsesprocedure

 

Tabel 1: Antal påbegyndte humane MRP sager målt på procedureniveau

Antal humane MRP procedurer

2021

2022

Antal procedurer med DK som RMS

Antal procedurer med DK

Antal procedurer med DK som RMS

Antal procedurer i alt

1. kvartal

6

92

4

88

2. kvartal

8

89

7

68

3. kvartal

4

94

5

91

4. kvartal

9

148

0

67

I alt

27

423

16

314

 

Figur 3: Andel af påbegyndte veterinære referencelandssager i den gensidige anerkendelsesprocedure

 

Tabel 2: Antal påbegyndte veterinære MRP sager målt på procedureniveau

 

Antal veterinære MRP procedurer

2021

2022

Antal procedurer med DK som RMS

Antal procedurer med DK

Antal procedurer med DK som RMS

Antal procedurer i alt

1. kvartal

0

9

1

8

2. kvartal

0

10

0

4

3. kvartal

0

11

0

2

4. kvartal

0

20

0

0

I alt

0

50

1

14

 

Kontakt god-validering@dkma.dk for yderligere oplysninger.

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...