Den decentrale godkendelsesprocedure 2022

2. august 2022, Opdateret 27. februar 2023

I den decentrale procedure (DCP) søges der om godkendelse i flere EU (EØS) lande samtidigt. I henhold til proceduren er der dog ikke, som i den gensidige anerkendelsesprocedure, udstedt en national godkendelse i et EU (EØS) land i forvejen. Referencelandet (RMS) er ansvarlig for gennemførelsen af den decentrale procedure og den faglige vurdering af ansøgningen.

Status for 2022 tom. 4. kvartal

Danmark er referenceland for 74 påbegyndte humane DCP sager og 0 påbegyndte veterinære DCP sager målt på procedureniveau, hvilket svarer til hhv. 7 % og 0 % af alle påbegyndte DCP sager.

Figur 1: Antal af påbegyndte referencelandssager i den decentrale procedure

 

Figur 2: Andel af påbegyndte humane DCP RMS sager

 

Tabel 1: Antal påbegyndte humane decentrale sager målt på procedureniveau

Antal humane DCP procedurer

2021

2022

Antal procedurer med DK som RMS land

Antal procedurer i alt

Antal procedurer med DK som RMS land

Antal procedurer i alt

1. kvartal

20

289

21

339

2. kvartal

20

286

13

245

3. kvartal

13

263

22

265

4. kvartal

22

275

18

279

Total

75

1.113

74

1.128

 

Figur 3: Andel af påbegyndte veterinære DCP RMS sager

 

Tabel 2: Antal påbegyndte veterinære decentrale sager målt på procedureniveau

Antal veterinære DCP procedurer

2021

2022

Antal procedurer med DK som RMS land

Antal procedurer

Antal procedurer med DK som RMS land

Antal procedurer i alt

1. kvartal

0

17

0

12

2. kvartal

0

17

0

20

3. kvartal

1

9

0

14

4. kvartal

0

30

0

13

Total

1

73

0

59

 

Kontakt god-validering@dkma.dk for yderligere oplysninger.

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...