Gensidig anerkendelsesprocedure 2021

17. februar 2022

I den gensidige anerkendelsesprocedure, er der udstedt en national godkendelse i et EU (EØS) land i forvejen. Referencelandet (RMS) er ansvarlig for gennemførelsen af den gensidige anerkendelsesprocedure og den faglige vurdering af ansøgningen.

Status for 2021 tom. 4. kvartal

Danmark er referenceland for 27 påbegyndte humane MRP sager og 0 veterinære MRP sager målt på procedureniveau, hvilket svarer til henholdsvis 6 % og 0 %  af alle påbegyndte MRP sager.

Figur 1: Antal af påbegyndte referencelandssager i den gensidige anerkendelsesprocedure

Diagram over Antal MRP RMS sager fordelt per land på procedureniveau  2021 tom.  4. kvartal 

Figur 2: Andel af påbegyndte humane referencelandssager i den gensidige anerkendelsesprocedure

Diagram over Andel af tildelte humane MRP RMS sager fordelt på procedureniveau 2021 tom. 4. kvartal 

Tabel 1: Antal påbegyndte humane MRP sager målt på procedureniveau

Antal humane MRP procedurer

2020

 2021

Antal procedurer med DK som RMS

Antal procedurer i alt

 Antal procedurer med DK som RMS  Antal procedurer i alt

1. kvartal

4

77

 6 92

2. kvartal

5

71

 8  89

3. kvartal

6

77  4  94

4. kvartal

2

85

 9  148

I alt

17

310  27  423

Figur 3: Andel af påbegyndte veterinære referencelandssager i den gensidige anerkendelsesprocedure

Diagram over Andel af tildelte veterinære MRP RMS sager fordelt på procedureniveau 2021 tom. 4. kvartal 

Tabel 2: Antal påbegyndte veterinære MRP sager målt på procedureniveau

Antal veterinære MRP procedurer

2020

2021

Antal procedurer med DK som RMS

Antal procedurer i alt

Antal procedurer med DK som RMS   Antal procedurer i alt

1. kvartal

1

13

0 9

2. kvartal

0

15

0 10

3. kvartal

0

12

0 11

4. kvartal

0

13

0  20

I alt

1

53

0  50

Kontakt god-validering@dkma.dk for yderligere oplysninger.