Central godkendelsesprocedure 2022

2. august 2022, Opdateret 27. februar 2023

Danmarks andel af opgaverne i det europæiske lægemiddelsamarbejde

Lægemiddelstyrelsen skal have størst mulig indflydelse på beslutninger angående nye lægemidler og dermed have størst mulig indflydelse på den fremtidige udvikling på lægemiddelmarkedet i Europa.

Status for 2022 tom. 4. kvartal

Danmark har fået tildelt 11 humane rapporteur/co-rapporteur opgaver og 6 veterinære opgave, hvilket svarer til henholdsvis 6 % og 9 % af alle tildelte centrale opgaver i 2022.

Figur 1: Antal tildelte (co)rapporteurskaber i EU i 2022 t.o.m. 4. kvartal

 

Figur 2. Andel af humane Rap/Co-rap opgaver

 

Tabel 1: Antal tildelte humane centrale sager målt på procedureniveau

Antal humane centrale procedurer

2021

2022

Antal procedurer med DK som Rap/Co-rap

Antal procedurer

Antal procedurer med DK som Rap/Co-rap

Antal procedurer i alt

1. kvartal

8

64

1

37

2. kvartal

6

64

3

56

3. kvartal

1

34

3 29

4. kvartal

4

58

4 65

I alt

19

220

11 187

Figur 3. Andel af veterinære Rap/Co-rap opgaver

 

Tabel 2:  Antal tildelte veterinære centrale sager målt på procedureniveau

Antal veterinære centrale procedurer

2021

2022

Antal procedurer med DK som Rap/Co-rap

Antal procedurer

Antal procedurer med DK som Rap/Co-rap

Antal procedurer i alt

1. kvartal

0

6

1

6

2. kvartal

0

0

3

24

3. kvartal

1

14

1

12

4. kvartal

3

15

1 22

I alt

3 35 1 22
 

Kontakt god-validering@dkma.dk for yderligere oplysninger.