Referat af møde med forfremmelseskonsulenterne den 16. december 2015

13. januar 2016

Mødet blev holdt i Lægemiddelstyrelsen den 16. december 2015.

Følgende forfremmelseskonsulenter deltog i mødet med Lægemiddelstyrelsen:

  • Charlotte Andersen
  • Heidi Eirheim
  • Jannie Kristiansen

På mødet deltog derudover Birthe Nissen som tilhører.  

Lægemiddelstyrelsen rådførte sig, jf. apotekerlovens § 67, stk. 1, med forfremmelseskonsulenterne om de enkelte ansøgeres egnethed til følgende ledige apoteksbevillinger efter apotekerlovens § 15, stk. 1:

  • Tarm Apotek
  • Skjern Apotek
  • Vejle St. Thomas Apotek