Referat af møde med forfremmelses­konsulenterne den 17. august 2015

19. august 2015

Mødet blev holdt i Lægemiddelstyrelsen den 17. august 2015.

Følgende forfremmelseskonsulenter deltog i mødet med Lægemiddelstyrelsen: 

  • Charlotte Andersen
  • Heidi Eirheim
  • Jannie Kristiansen

Lægemiddelstyrelsen rådførte sig, jf. apotekerlovens § 67, stk. 1, med forfremmelseskonsulenterne om de enkelte ansøgeres egnethed til følgende ledige apoteksbevillinger efter apotekerlovens § 15, stk. 1: 

  • Aars Apotek