Referat af møder med forfremmelseskonsulenterne den 19., 20. og 31. maj 2016

27. januar 2017

Møderne blev holdt i Lægemiddelstyrelsen den 19. maj, 20. maj og 31. maj 2016.

Følgende forfremmelseskonsulenter deltog i møderne med Lægemiddelstyrelsen:

  • Charlotte Andersen
  • Lisbeth Hein Jakobsen
  • Birte Nissen
  • Lis Lillethorup

Lægemiddelstyrelsen rådførte sig, jf. apotekerlovens § 67, stk. 1, med forfremmelseskonsulenterne om de enkelte ansøgeres egnethed til følgende ledige apoteksbevillinger efter apotekerlovens § 15, stk. 1 og stk. 2:

  • Vordingborg Apotek
  • Rudkøbing Apotek
  • København Sct. Stefans Apotek