Referat af møde med forfremmelseskonsulenterne den 24. marts 2015

14. april 2015

Mødet blev holdt i Lægemiddelstyrelsen den 24. marts 2015

Følgende forfremmelseskonsulenter deltog i mødet med Lægemiddelstyrelsen:

  • Charlotte Andersen
  • Heidi Eirheim
  • Jannie Kristiansen

Lægemiddelstyrelsen rådførte sig, jf. apotekerlovens § 67, stk. 1, med forfremmelseskonsulenterne om de enkelte ansøgeres egnethed til følgende ledige apoteksbevillinger efter apotekerlovens § 15, stk. 1:

  • Otterup Apotek