Referat af møder med forfremmelseskonsulenterne den 29. januar, 5. februar, 8. februar og 12. februar 2016

17. februar 2016

Møderne blev holdt i Lægemiddelstyrelsen den 29. januar, 5. februar, 8. februar og 12. februar 2016.

Følgende forfremmelseskonsulenter deltog i møderne med Lægemiddelstyrelsen:

  • Charlotte Andersen
  • Lisbeth Hein Jakobsen
  • Birte Nissen
  • Lis Lillethorup 
  • Bodil Bitsch Traberg

Lægemiddelstyrelsen rådførte sig, jf. apotekerlovens § 67, stk. 1, med forfremmelseskonsulenterne om de enkelte ansøgeres egnethed til følgende ledige apoteksbevillinger efter apotekerlovens § 15, stk. 1 og stk. 2:

  • Gentofte Apotek
  • Sorø Apotek
  • Fredericia Apotek
  • 2 internetbevillinger