Referat af møder med forfremmelseskonsulenterne den 6., 10., 11., 12. og 13. januar 2017

27. januar 2017

Møderne blev holdt i Lægemiddelstyrelsen den 6. januar, 10. januar, 11. januar, 12. januar og 13. januar 2017.

Følgende forfremmelseskonsulenter deltog i møderne med Lægemiddelstyrelsen vedrørende Nørre Nebel Apotek:

  • Charlotte Andersen
  • Lisbeth Hein Jakobsen
  • Birte Nissen
  • Lis Lillethorup

Følgende forfremmelseskonsulenter deltog i møderne med Lægemiddelstyrelsen vedrørende Farum Apotek:

  • Vinnie Krogh
  • Lisbeth Hein Jakobsen
  • Birte Nissen
  • Lis Lillethorup

Lægemiddelstyrelsen rådførte sig, jf. apotekerlovens § 67, stk. 1, med forfremmelseskonsulenterne om de enkelte ansøgeres egnethed til følgende ledige apoteksbevillinger efter apotekerlovens § 15, stk. 1 og stk. 2:

  • Nørre Nebel Apotek
  • Farum Apotek