Referat af møde med forfremmelseskonsulenterne d. 15. november 2019

12. december 2019

Lægemiddelstyrelsen har rådført sig med forfremmelseskonsulenterne den 15. november 2019

Følgende forfremmelseskonsulenter bistod Lægemiddelstyrelsen vedrørende den ledige bevilling til Stevns Apotek

  • Bodil Tranbjerg
  • Lisbeth Hein Jakobsen
  • Michael Bobak

Lægemiddelstyrelsen rådførte sig, jf. apotekerlovens § 67, stk. 1, med forfremmelseskonsulenterne om de enkelte ansøgeres egnethed til følgende ledige apoteksbevillinger efter apotekerlovens § 15, stk. 1 og stk. 2:

  • Stevns Apotek