Referat af møde med forfremmelseskonsulenterne d. 7 og 10 januar 2020

5. maj 2020

Referater af møder med forfremmelseskonsulenterne d. 7. og 10. januar 2020

Møderne blev holdt i Lægemiddelstyrelsen den 7. og 10. januar 2020

Følgende forfremmelseskonsulenter deltog i møderne med Lægemiddelstyrelsen vedrørende Horsens Svane Apotek, Det Kongelig Hof Apotek & Vaisenhus Apotek

  • Bodil Trabjerg
  • Lisbeth Hein Jakobsen
  • Michael Bobak

Lægemiddelstyrelsen rådførte sig, jf. apotekerlovens § 67, stk. 1, med forfremmelseskonsulenterne om de enkelte ansøgeres egnethed til følgende ledige apoteksbevillinger efter apotekerlovens § 15, stk. 1 og stk. 2:

  • Hosens Svane Apotek
  • Det Kongelige Hof Apotek
  • Vaisenhus Apotek