Referat af møde med forfremmelses­konsulenterne den 1. december 2014

18. december 2014

Mødet blev holdt i Lægemiddelstyrelsen den 1. december 2014.

Følgende forfremmelseskonsulenter deltog i mødet med Lægemiddelstyrelsen:

  • Charlotte Andersen
  • Jakob Tjelum
  • Jannie Kristiansen

Lægemiddelstyrelsen rådførte sig, jf. apotekerlovens § 67, stk. 1, med forfremmelseskonsulenterne om de enkelte ansøgeres egnethed til følgende ledige apoteksbevillinger efter apotekerlovens § 15, stk. 1: 

  • Brønderslev Apotek
  • Struer Apotek
  • Aarhus Aabyhøj Apotek