Referat af møde med forfremmelses­konsulenterne den 14. september 2009

21. september 2009

Mødet blev holdt den 14. september 2009
Følgende forfremmelseskonsulenter deltog i mødet med Lægemiddelstyrelsen:

  • apoteker Peter Schjørring-Thyssen
  • farmaceut Birthe Bonke
  • farmakonom Ingeborg Godskesen .

Lægemiddelstyrelsen rådførte sig, jf. apotekerlovens § 67, stk. 1, med forfremmelseskonsulenterne om de enkelte ansøgeres egnethed til følgende ledige apoteksbevilling efter apotekerlovens § 15, stk. 1:

  • Vrå Apotek.

Lægemiddelstyrelsen, den 21. september 2009