Referat af møde med forfremmelses­konsulenterne den 15. maj 2009

18. maj 2009

Mødet blev holdt i Lægemiddelstyrelsen den 15. maj 2009.
Følgende forfremmelseskonsulenter deltog i mødet med Lægemiddelstyrelsen:

  • apoteker Peter Schjørring Thyssen
  • farmaceut Birthe Bonke
  • farmakonom Ingeborg Godskesen .

Lægemiddelstyrelsen rådførte sig, jf. apotekerlovens § 67, stk. 1, med forfremmelseskonsulenterne om de enkelte ansøgeres egnethed til følgende ledige apoteksbevilling efter apotekerlovens § 15, stk. 1:

  • Aabenraa Løve Apotek

Lægemiddelstyrelsen, den 18. maj 2009