Referat af møde med forfremmelses­konsulenterne den 18. marts 2009

23. marts 2009

Mødet blev holdt i Lægemiddelstyrelsen den 18. marts 2009.

Følgende forfremmelseskonsulenter deltog i mødet med Lægemiddelstyrelsen:

  • apoteker Bente Wittrup Præstbrogaard
  • farmaceut Birthe Bonke
  • farmakonom Ingeborg Godskesen 

Lægemiddelstyrelsen rådførte sig, jf. apotekerlovens § 67, stk. 1, med forfremmelseskonsulenterne om de enkelte ansøgeres egnethed til følgende ledige apoteksbevilling efter apotekerlovens § 15, stk. 1:

  • Nørrebro Apotek.

Lægemiddelstyrelsen, den 23. marts 2009