Referat af møde med forfremmelseskonsulenterne 27. og 28. februar 2020

24. september 2020

Referater af møder med forfremmelseskonsulenterne d. 27. og 28. februar 2020

Møderne blev holdt i Lægemiddelstyrelsen den 27. og 28. februar 2020

Følgende forfremmelseskonsulenter deltog i møderne med Lægemiddelstyrelsen vedrørende Odense Dalum Apotek, Høng Apotek, Maribo Apotek og Rødby Apotek

• Bodil Trabjerg
• Lisa Larsen
• Lisbeth Hein Jakobsen
• Michael Bobak

Lægemiddelstyrelsen rådførte sig, jf. apotekerlovens § 67, stk. 1, med forfremmelseskonsulenterne om de enkelte ansøgeres egnethed til følgende ledige apoteksbevillinger efter apotekerlovens § 15, stk. 1 og stk. 2:

• Odense Dalum Apotek
• Høng Apotek
• Maribo Apotek
• Rødby Apotek