Referat af møde med forfremmelseskonsulenterne d. 2. november 2020

19. november 2020

Møderne blev afholdt digitalt med Lægemiddelstyrelsen den 2. november 2020.

Følgende forfremmelseskonsulenter deltog i møderne med Lægemiddelstyrelsen vedrørende Thisted Svane Apotek:

• Bodil Trabjerg
• Lisbeth Hein Jakobsen
• Michael Bobak

Lægemiddelstyrelsen rådførte sig, jf. apotekerlovens § 67, stk. 1, med forfremmelseskonsulenterne om de enkelte ansøgeres egnethed til følgende ledige apoteksbevillinger efter apotekerlovens § 15, stk. 1 og stk. 2:

• Thisted Svane Apotek