Regler for perioder for udlevering af dosisdispenseret medicin

Opdateret 23. juni 2020

1. Hvor mange dages medicinforbrug må apoteket udlevere?

Apotekerne må som udgangspunkt højst udlevere dosisdispenserede lægemidler til 14 dages forbrug ad gangen. Dette gælder for navngivne patienter, der er i behandling på et sygehus eller en anden institution omfattet af sygehuslovens § 3, eller andre bestemte (navngivne) patienter, jf. bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler § 79, stk. 2.

2. Undtagelse fra 14 dages-perioden

Det er i visse situationer mulighed for at få udvidet perioden ud over 14 dage:

a. udlevering af dosisdispenseret medicin til yderligere 14 dages forbrug

I særlige tilfælde, hvor bestemte navngive patienter er forhindret i at hente de dosisdispenserede lægemidler som sædvanligt, kan apoteket udvide udleveringsperioden på 14 dage med yderligere 14 dage (i alt 4 uger). Det er apoteket, som skal udlevere lægemidlerne, som beslutter at udvide udleveringsperioden. Apoteket skal opbevare notat om begrundelse for udvidelsen af udleveringsperioden, jf. bekendtgørelsens § 79, stk. 3.

Hvad, der kan karakteriseres som ”særlige tilfælde”, er en konkret vurdering, som apoteket foretager. Det kan eksempelvis være begrundet i ferie, højtider eller helbredsmæssige årsager. Udleveringsperioden kan ikke udvides generelt for en kunde, således at apoteket eksempelvis i løbet af et kalenderår konsekvent udleverer dosispakket medicin til 4 ugers forbrug.

b. udlevering af dosisdispenseret medicin i øvrigt

Skal apotekets kunde have dosispakket medicin til mere end 4 ugers forbrug, skal der søges dispensation hos Lægemiddelstyrelsen. Dette kan eksempelvis gøres af udleveringsapoteket eller kunden. Såfremt det er kunden, som søger, skal kunden sørge for at vedlægge en udtalelse fra egen læge, jf. bekendtgørelsens § 122.

For at få dispensation skal der være ganske særlige omstændigheder tilstede. Hvad, der kan karakteriseres som ” ganske særlige tilfælde”, er en konkret vurdering, som foretages af Lægemiddelstyrelsen på baggrund af ansøgning. Det er eksempelvis ikke i sig selv nok, at man skal på ferie – der skal være risiko for at kunden fejlmedicinerer sig selv, hvis medicinen ikke dosispakkes – det kan eksempelvis være psykisk sygdom, demens, aldersvækkelse, eller hvis kunden på anden måde ikke vil kunne administrere sin medicinering forsvarligt med mindre medicinen dosispakkes.

I ansøgningen til Lægemiddelstyrelsen skal følgende oplysninger indgå:

Den dosisansvarlige skal benytte vores kontaktformular, når denne indsender en ansøgning til dosispakning til over 4 uger.

Her skal følgende oplysninger indgå:

  • Navn på dosisansvarlige
  • Apotekets navn
  • Apotekets CVR-nummer

  • Navn på personen det vedrører
  • Personens CPR-nr. – såfremt at personen benytter sig af e-boks
  • Personens adresse – såfremt at Personen ikke benytter sig af e-boks
  • Datoer for den udvidede udlevering af dosispakket medicin
  • Begrundelse for at perioden skal udvides.

  • evt. vedlagt en udtalelse fra egen læge (hvor kunden selv søger)

Det er vigtigt, at den dosisansvarlige benytter sig af vores kontaktformular. Den findes her.

Dette skal gøres, således at personlige informationer omkring personen det vedrører, bliver sendt af sikre it-løsninger. Hvorved der også leves op til GDPR-reglerne.

3. Hvor den udvidede periode overlapper den almindelige 14 dages-periode

Udleveringsapoteket kan maksimalt udlevere dosispakket medicin for en periode på 4 uger ad gangen. Apoteket kan eksempelvis ikke udlevere dosispakket medicin for eksempelvis 6 uger eller 8 uger, hvor kundens ferie falder skævt i forhold til de almindelige udleveringsperioder, som det illustreres i det følgende eksempel.

Eksempel på en situation der kræver dispensation fra Lægemiddelstyrelsen

Jensen skal fredag den 1. juli 2011 have medicin udleveret for sin almindelige 14 dages periode. Dermed ligger hans næste normale udlevering 14 dage efter, dvs. fredag den 15. juli 2011.

Men Jensen er ikke hjemme den 15. juli, da han skal på 4 ugers ferie i udlandet med start den 8. juli 2011, og han kommer først hjem igen den 8. august 2011.

I denne situationen kan apoteket uden dispensation kun udlevere dosispakket medicin for perioden fra 1. juli 2011 til og med den 1. august 2011 (de maksimalt tilladte 4 uger).

Hvis Jensen skal have medicin med til brug under hele sin ferie, kræver udleveringen af Jensens dosispakkede medicin til perioden fra 1. august til 15. august en dispensation fra Lægemiddelstyrelsen, da denne periode strækker sig ud over den udvidelse af udleveringsperioden apoteket egenhændigt må foretage.

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...