Meddelelser om medicin til sundhedsprofessionelle

 • Flydende paracetamol til børn er ikke længere receptpligtigt

  | 15. juni 2020 |

  Lægemiddelstyrelsen har nu ophævet en del af begrænsningen på salget af flydende paracetamol til børn. Det betyder, at medicinen igen kan købes i håndkøb på apoteket.

 • Ændret udleveringsbestemmelse for humane lægemidler med propofol

  | 15. juni 2020 |

  Lægemiddelstyrelsen har den 15. juni 2020 ændret udleveringsbestemmelse for humane lægemidler med propofol til NBS (anæstesilogi og kirurgi). Fremover må apotekerne kun udlevere disse lægemidler, hvis de er ordineret af læger på sygehuse eller speciallæger indenfor anæstesiologi og kirurgi.

 • Forsøg med hydroxyklorokin mod covid-19 kan genoptages

  | 5. juni 2020 |

  Fem danske kliniske forsøg med medicinen hydroxyklorokin til behandling af COVID-19 kan genoptages. Det har Lægemiddelstyrelsen besluttet, efter styrelsen den 26. maj standsede forsøgene af forsigtighedshensyn, blandt andet på baggrund af studieresultater i en artikel i tidsskriftet the Lancet, der nu er trukket tilbage.

 • Begrænsning på håndkøbslægemidler ophæves

  | 29. maj 2020 |

  Lægemiddelstyrelsen har besluttet at ophæve den generelle begrænsning for udleveringen, der blev indført 13. marts. Paracetamol til børn er dog fortsat midlertidigt apoteksforbeholdt eller receptpligtigt.

 • Lægemiddelstyrelsen har lukket fredag den 22. maj 2020

  | 18. maj 2020 |

  Lægemiddelstyrelsen har lukket fredag den 22. maj 2020 (dagen efter Kr. Himmelfartsdag). Lægemiddelstyrelsen behandler dog hastende ansøgninger om udleveringstilladelser (ansøgning om udlevering af ikke-markedsførte lægemidler fremstillet af et medicinalfirma).

 • Den kommunale hjemmesygepleje kan rekvirere og opbevare isotoniske infusionsvæsker på grund af COVID-19

  | 11. maj 2020 |

  Lægemiddelstyrelsen har på baggrund af en indstilling fra Sundheds- og Ældreministeriets departe-ment besluttet at fjerne tilladelseskravet efter lægemiddellovens § 39, stk. 1

 • Ny rapport om indberettede formodede bivirkninger ved medicinsk cannabis

  | 7. maj 2020 |

  Svimmelhed, diarré og træthed er blandt de formodede bivirkninger, der er beskrevet i de i alt 66 indberetninger om medicinsk cannabis omfattet af forsøgsordningen, som Lægemiddelstyrelsen modtog i 2019. Det viser Lægemiddelstyrelsens anden årsrapport om medicinsk cannabis i forsøgsordningen, som netop er offentliggjort.

 • Ny ændring af udleveringsbestemmelsen for azithromycin

  | 4. maj 2020 |

  Lægemiddelstyrelsens har den 4. maj 2020 ændret udleveringsbestemmelsen for azithromycin (tabletter og pulver til oral suspension) fra BEGR til NBS (lungesygdomme, pædiatri og dermato-venerologi). Lægemidlet er samtidig tildelt generelt tilskud, således at der ikke længere skal søges om enkelttilskud. Ændringen betyder, at apoteket kun må udlevere azithromycin udskrevet af læger på sygehuse eller privat praktiserende læger med speciale indenfor lungesygdomme, pædiatri eller dermato-venerologi.

 • Endnu et fnatmiddel er kommet på markedet i Danmark

  | 4. maj 2020 |

  Fnatmidlet Scatol-tabletter med indholdsstoffet ivermectin kan fra i dag købes på danske apoteker med en recept fra lægen. Det betyder, at Nix creme ikke længere er det eneste middel mod fnat på det danske marked.

 • EMA starter løbende vurdering af Remdesivir mod COVID-19

  | 4. maj 2020 |

  Det europæiske lægemiddelagentur EMA har startet en løbende vurdering af data om medicinen Remdesivirs virkning og bivirkninger ved behandling af Covid19-patienter. Proceduren skal være med til at fremskynde godkendelsen af lægemidlet, hvis det viser sig at have en samlet positiv effekt.

 • Brug for yderligere indberetninger af forsyningsvanskeligheder for lægemidler

  | 1. maj 2020 |

  Lægemiddelstyrelsen følger forsyningen af lægemidler ekstra tæt på grund af ustabilitet i markedet som følge af coronakrisen. Der er derfor brug for yderligere indberetninger af potentielle forsyningsvanskeligheder. Virksomheder med store markedsandele bedes derfor indberette potentielle forsyningsvanskeligheder, selvom markedet forventes forsynet af substituerbare lægemidler.

 • Udleveringstilladelse til Remdesivir

  | 1. maj 2020 |

  Lægemiddelstyrelsen gør opmærksom på, at der er mulighed for at søge om en generel udleveringstilladelse til Remdesivir til behandling af COvID-19 hos patienter, der ikke kan indgå i de protokollerede forsøg, der aktuelt pågår i Danmark.

 • Læger påmindes om at indberette bivirkninger hos COVID-19-patienter

  | 28. april 2020 |

  For at kunne overvåge patientsikkerheden bedst muligt opfordrer Lægemiddelstyrelsen læger og andre sundhedspersoner til at være særligt opmærksomme på at indberette formodede bivirkninger ved medicin hos COVID-19-patienter.

 • COVID-19: Lægemiddelstyrelsen vil igen begynde at udføre fysiske inspektioner

  | 22. april 2020 |

  I forlængelse af den gradvise genåbning af samfundet genoptager Lægemiddelstyrelsen de fysiske inspektioner.

 • Picato: EMA konkluderer, at risici overstiger fordelene ved brugen

  | 21. april 2020 |

  EMAs bivirkningskomité, PRAC mener fortsat, at Picato (ingenol mebutat), en gel til behandling af hudtilstanden aktinisk keratose, kan øge risikoen for hudkræft og konkluderede, at risici ved medicinen opvejer dens fordele. PRAC finder også, at Picatos effekt ikke opretholdes over tid, og bemærker, at andre behandlingsmuligheder er tilgængelige for aktinisk keratose.

 • Lægemiddelstyrelsen stiller øgede krav til bivirkningsrapportering ved kliniske forsøg med hydroxyklorokin til behandling af COVID-19

  | 20. april 2020 |

  På baggrund af rapporter fra Sverige om alvorlige kardiovaskulære bivirkninger ved brug af hydroxyklorokin til behandling af COVID-19 uden for kliniske forsøg (off label-brug) har Lægemiddelstyrelsen valgt at stille krav til øget bivirkningsrapportering i kliniske forsøg med præparatet.

 • Scanpharm A/S må igen frigive lægemidler

  | 16. april 2020 |

  Scanpharm A/S må igen frigive lægemidler, efter Lægemiddelstyrelsen i november 2019 suspenderede virksomhedens tilladelse til fremstilling og analyse af lægemidler fordi virksomheden ikke i tilstrækkeligt omfang overholdt reglerne for god fremstillingspraksis for lægemidler (GMP).

 • Ændrede hjælpestoffer i Euthyrox (levothyroxin) til behandling af lavt stofskifte

  | 7. april 2020 |

  En ny version af Euthyrox-tabletter vil være tilgængelig fra 4. maj 2020. Sammensætningen af tabletterne ændres for at få et produkt, der er mere stabilt, så det virksomme stof i medicinen holder bedre.

 • Henstilling om, hvordan præparatet remdesivir skal bruges til behandling af COVID-19 i såkaldt compassionate use-programs i EU

  | 3. april 2020 |

  Under et ekstraordinært møde, der blev afholdt den 2. april 2020, gav det europæiske medicinalagentur EMA's humane lægemiddeludvalg (CHMP) henstillinger om, hvordan præparatet remdesivir skal bruges til behandling af COVID-19 i såkaldt compassionate use-programs i EU, dvs. via udleveringstilladelser.

 • Ændret udleveringsbestemmelse for azithromycin

  | 2. april 2020 |

  OPDATERET. For at mindske risikoen for mangel på antibiotika til kritisk syge patienter, har Lægemiddelstyrelsen ændret udleveringsbestemmelsen for azithromycin.

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...