Nyheder fra Lægemiddelstyrelsen

 • Forsyningen af cannabisolier fra Stenocare påvirkes i Danmark

  | 11. juli 2019 |

  Flere partier af cannabisolie fra firmaet Stenocare er sat i karantæne og taget af markedet, fordi den cannabis, der er brugt til olierne, har været dyrket i ikke godkendte lokaler. Forsyningen af cannabisolierne vil derfor blive påvirket.

 • Lægemiddelstyrelsen skærper sine habilitetsregler

  | 4. juli 2019 |

  Nye ansatte i Lægemiddelstyrelsen må ikke eje aktier i lægemiddel- eller medicovirksomheder. Nuværende ansatte skal afhænde aktier inden for to år. Det fremgår af styrelsens nye interne habilitetsregler, som træder i kraft den 4. juli 2019.

 • Genordination af visse typer medicin kan nu ske på apoteket

  | 1. juli 2019 |

  I dag træder en ny ordning i kraft, der gør det muligt for nogle patienter i fast behandling at få genordineret medicinen på apoteket.

 • Fremdrift i samarbejdet med Kina

  | 28. juni 2019 |

  Lægemiddelstyrelsens samarbejde med de kinesiske Lægemiddelmyndigheder er gået ind i en ny fase, hvor der er opnået enighed om konkrete samarbejdsprojekter heriblandt kontrol af radioaktive lægemidler.

 • Ny rapport om bivirkningsindberetninger ved udvalgte biologiske lægemidler

  | 28. juni 2019 |

  Der er ikke fundet nye sikkerhedsproblemer ved de biologiske og biosimilære lægemidler, som er underlagt skærpet indberetningspligt. Det viser en ny rapport, som Lægemiddelstyrelsen netop har offentliggjort.

 • Ændrede nyhedskategorier på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside: Målret dit abonnement

  | 25. juni 2019 |

  Vi har givet vores hjemmeside Lægemiddelstyrelsen.dk et løft – blandt andet for at gøre det muligt at abonnere på mere målrettet indhold.

 • Underlivsnet trækkes tilbage

  | 2. maj 2019 |

  Tre typer underlivsnet til kirurgisk behandling af bækkenbundsprolaps bliver trukket tilbage i USA, efter den amerikanske lægemiddelmyndighed har vurderet, at der ikke er tilstrækkelig dokumentation for produkternes effekt og sikkerhed. Produkterne vil som følge heraf heller ikke længere findes i Danmark.

 • Lægemiddelstyrelsen styrkede kerneopgaverne i 2018

  | 10. april 2019 |

  En styrkelse af Lægemiddelstyrelsens kerneopgaver med skarpt fokus på den daglige drift har båret frugt. Det viser Lægemiddelstyrelsens årsrapport for 2018.

 • Rapport om indberetninger om formodede bivirkninger ved medicinsk cannabis

  | 8. april 2019 |

  Svimmelhed, kvalme og koncentrationsbesvær er blandt de formodede bivirkninger, som er indberettet til Lægemiddelstyrelsen i løbet af det første år med forsøgsordningen med medicinsk cannabis.

 • Tilbagekaldelse af tilladelse til at forhandle håndkøbsmedicin

  | 21. marts 2019 |

  Lægemiddelstyrelsen har med virkning fra den 20. marts 2019 tilbagekaldt en tilladelse til at forhandle håndkøbsmedicin.

 • Lægemiddelstyrelsen skal bidrage til bedre lægemiddelmyndigheder i lav- og mellemindkomstlande

  | 14. marts 2019 |

  Lægemiddelstyrelsen har i dag underskrevet en aftale med WHO om at bidrage til at opbygge lægemiddelmyndigheder i lav- og mellemindkomstlande eksempelvis i Afrika. Hvordan styrker man lægemiddelmy

 • Offentlig høring om elektroniske indlægssedler og produktresuméer i hele EU

  | 12. marts 2019 |

  Hvordan skal indlægssedler og etiketter i borgernes medicin og produktresuméer til sundhedsprofessionelle se ud i fremtiden? Det er der udsendt en række grundprincipper i offentlig høring om i hele EU med frist for kommentarer den 31. juli.

 • Underlivsnet fra Bard trækkes fra markedet i EU

  | 11. marts 2019 |

  Virksomheden Bard har valgt at stoppe salget af underlivsnet også kaldet vaginale mesh implantater i hele EU. Virksomheden melder, at det sker af kommercielle årsager.

 • Ny EU-rapport om big data baner vejen for handling

  | 1. marts 2019 |

  Den fælleseuropæiske task force for big data på lægemiddelområdet er netop udkommet med deres første rapport. Rapporten indeholder blandt andet en definition på big data samt en række anbefalinger til de europæiske myndigheder, der regulerer lægemidler og medicinsk udstyr.

 • Nyt center for dataanalyse i Lægemiddelstyrelsen på vej

  | 8. februar 2019 |

  Regeringen har netop besluttet at støtte oprettelsen et nyt dataanalysecenter i Lægemiddelstyrelsen. Centeret skal kunne håndtere analyser af store datamængder på lægemiddelområdet og medicinsk udstyr og vil sætte nye standarder for overvågningen af sikkerheden og effekten af lægemidler og medicinsk udstyr, efter de er kommet på markedet.

 • Ny rapport: Evaluering af tilknytningsreformen

  | 6. februar 2019 |

  Rammerne for samarbejde mellem sundhedspersoner og virksomheder er netop blevet evalueret. Konklusionen er, at reglerne og administrationen fungerer godt, men efterlevelsen af dem halter. Der er behov for mere information til sundhedspersoner om reglerne.

 • Blodtryksmedicin med valsartan tilbagekaldes - opdateret

  | 1. februar 2019 |

  Der er fundet potentielt sundhedsskadelige urenheder i flere varianter af medicin med det aktive stof valsartan. Medicinen bruges til behandling af forhøjet blodtryk og hjertesvigt. Patienter, der er i behandling med de berørte lægemidler, skal derfor kontakte deres læge snarest muligt for at blive skiftet over på anden medicin. OPDATERING 1. oktober: Kinesisk fabrik mister fremstillingstilladelse.

 • Nye EU-regler mod forfalsket medicin

  | 30. januar 2019 |

  Med nye EU-regler, der træder i kraft den 9. februar 2019, bliver det endnu sværere for forfalsket medicin at nå ud til patienterne i EU. De nye regler, der blandt andet omfatter nye sikkerhedselementer på medicinemballage, skal nemlig forhindre, at forfalsket medicin kommer ind i den lovlige forsyningskæde for medicin - fx på apoteker og på hospitaler.

 • Apoteker må ikke længere fremstille og forhandle magistrelle hydrokortison tabletter

  | 20. december 2018 |

  Nu er der markedsført lægemidlet Alkindi (granulat med indhold af hydrokortison i styrkerne 0,5 mg, 1 mg , 2 mg og 5 mg). Det er derfor ikke længere tilladt for apoteker at fremstille og forhandle magistrelle tabletter med hydrokortison, med mindre der foreligger en tilladelse fra Lægemiddelstyrelsen.

 • Ny rapport om bivirkningsindberetninger om den smertestillende medicin tramadol

  | 20. december 2018 |

  Lægemiddelstyrelsen har modtaget 830 indberetninger om formodede bivirkninger ved tramadol, siden medicinen kom på markedet i marts 1993. 155 af dem omhandler symptomer på afhængighed. Det fremgår af en ny rapport, som netop er udgivet. I 2017 blev ca. 265.000 personer behandlet med tramadol.